Sö 201

Södermanland: Älby, Ytterselö socken


Foto © Christer Hamp 2010-05-13