Sö 217

Södermanland: Berga, Sorunda socken


+ suertikr : nuk + kari : auk : kuþmutr : auk : skari : auk : knutr : raistu : stain : þena : aftiR : utruk * faþur : sin : is fel * i liþi : kuþuis +

Svärting och Kåre och Gudmund och Skåre och Knut reste demma stem efter Otrygg, sin fader, som föll i Gudves följe.


Runstenen står rest vid en grusväg ett femtiotal meter söder om väg 225, 4 km väster om Ösmo

Ristare: Amunde (A)

Foto © Christer Hamp 2013-08-25