Sö 219

Södermanland: Blista, Sorunda socken


× ak(u)ti × lit × hkua (m)erki × þisa × iftiR × furusta + broþur × sin × hikuiþr + kiarþi s(t)ain

Ågöte lät hugga dessa minnesmärken efter Froste, sin broder. Hägvid gjorde stenen.


Ristningarna Sö 219 - 221 finns på en berghäll vid gamla vägen ett hundratal meter söder om väg 225, 3 km väster om Ösmo.

Ristare: Hägvid (S)

Foto © Christer Hamp 2020-07-25