Sö 220

Södermanland: Blista, Sorunda socken


× kuikR × a[u]k × ailaifR × þaiR × litu × [a]hkua × mirki + iftiR × roþkaiR × faþ-r × sin × ku

Kvick och Eilev lät hugga minnesmärket efter Rodger, sin gode fader


Ristningarna Sö 219 - 221 finns på en berghäll vid gamla vägen ett hundratal meter söder om väg 225, 3 km väster om Ösmo.

Ristare: Hägvid (S)(P)

Foto © Christer Hamp 2020-07-25