Sö 227

Södermanland: Sundby, Sorunda socken


× rota × lit × hakua × mirki × þisa × iftiR × kaiRfast × boroþur × sin × mag × aubiarnaR × krus

Rota lät hugga dessa minnesmärken efter Geirfast, sin broder, Öbjörns släkting. Kors.


Ristningen finns på en bergvägg på en av tomterna i Sundby. Ordet kors står på korsets fot, tyvärr osynligt i ristningens nuvarande kondition. Ristningen vetter mot norr.

Ristare: Hägvid (A)

Foto © Christer Hamp 2013-08-25