Sö 233

Södermanland: Trollsta, Sorunda socken


kun[i × au]k × þorfastr × raistu × stain × at × þori × faþ-... ... [amut]i (h)iuk

Gunne och Torfast reste stenen efter Tore, sin fader. Amunde högg.


Runstenen står tillsammans med Sö 232 och Sö 234 på en villatomt på västra sidan om Trollstavägen, 500 m norr om Segersängsvägen. Den har legat i två delar i grunden till ett hus, och återupptäcktes 1938 när huset revs.

Ristare: Amunde (S)

Foto © Christer Hamp 2020-07-25