Sö 237

Södermanland: Fors, Västerhaninge socken


: þauriR : auk : þiahkn : litu : raiso : stain : þina : aftir :: fastbiaurn : faþur : þiahkn : auk : onut : sun : sin

Tore ochTägn lät resa dennasten efter Fastbjörn, Tägns fader, och [Tore efter] Anund, sin son


Runstenen står rest vid infarten till Fors gård två km söder om Västerhaninge kyrka.

Ristare: Halvdan (A)

Foto © Christer Hamp 2012-07-22