Sö 24

Södermanland: Berga, Trosa-Vagnhärads socken


ᚠᛁᛅᛟ
ᛊᚫᛚᛁᚫᚷᚫᛊᛏᛁᛉ

fino
saligastiz

Fino, Saligester


Runstenen står sedan 1861 rest vid en liten grusväg 300 m norr om gården Berga, en dryg km rakt söder om Vagnhärads kyrka. Stenen ristades troligen redan under 400-talet, och inskriften består bara av två namn: kvinnonamnet Finna och mansnamnet Saligester eller Salgäst.

Foto © Christer Hamp 2012-09-30