Sö 240

Södermanland: Ribby, Västerhaninge socken


• suin • lit • raisa • stain • at • roþisl • faþr • sia •

Sven lät resa stenen efter Rodisl, sin fader


Runstenen står rest på norra sidan om Blåkullavägen, 300 m söder om Västerhaninge kyrka. Den har länge legat på den plats där den nu är rest, med runorna nedåt. Inskriften upptäkcktes 1891 när stenen vändes för att användas i en byggnad i närheten.

Ristare: Amunde (A)

Foto © Christer Hamp 2019-06-29