Sö 248

Södermanland: Björsta, Ösmo socken


: a[n]... ... ...fR * auk * þorstain * auk un : þaiR * lit[u] at * þius[tu]... ...[þ]ur sin

Anund (?), Olev (?) och Torsten och Unn lät [hugga stenen] efter Tjustulv, sin fader


Det ristade stenblocket står på ett fält i Björsta. Nedre delen av ristningen är skadad, skadorna är dokumenterade sedan 1600-talet.

Ristare: Hägvid (A)

Foto © Christer Hamp 2013-08-04