Sö 251

Södermanland: Klastorp, Ösmo socken


÷ tisilfR × auk × ika × letu × raisa × st--n × þina × eftiR × sloþa × faþur × sin

Disälv och Inga lät resa denna sten efter Slode, sin fader.


Runstenen ligger i vägkanten på västra sidan om vägen mellan Ösmo och Djursnäs.

Ristare: Östen 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2013-08-25