Sö 252

Södermanland: Säby, Ösmo socken


× u... ... ... ... ...(i)sa × au(k) [×] raisa × stain × iftiR × toka × broþur × sin * ku +

... lät göra denna bro och resa stenen efter Toke, sin gode broder


Runstenen står i Säby under några träd på vägens norra sida, 3 km sydväst om Ösmo. Den finns nämnd i de äldsta förteckningarn över runstenar, men försvann sedan och återupptäcktes 1930.

Ristare: Halvdan (A)

Foto © Christer Hamp 2020-07-25