Sö 254

Södermanland: Vansta, Ösmo socken


* suan : auk stain : raistu * stain : at * tos(t)a : faþur : sin : is uarþ : tauþr * i liþi : ikuars : au(k) at * þo(r)stain : auk kt : aystain : alhiltar * s--

Sven och Sten reste stenen efter Toste, sin fader, som dog i Ingvars följe, och efter Torsten och efter Östen, Alvhilds son.


Runstenen står lutad mot ett stort stenblock 300 m söder om gården Vansta. Ett hundratal meter sydost om stenen går en traktorväg från grusvägen, mellan hästhagarna och fram till runstenen. En skylt står vid vägen på ett ställe där det inte är lika lätt att ta sig fram till stenen. Den hittades år 1903 på en äng i södra kanten av sjön Öster Styran, som numera är torrlagd

Ristare: Amunde (A)

Foto © Christer Hamp 2020-07-25