Sö 255

Södermanland: Vidby, Ösmo socken


× ubi × li- × hakua × merki : þisa : iftiR : aibiarn * broþur : sin : kuþ : hilbi ×

Ubbe lät hugga dess minnesmärken efter Ebjörn, sin broder. Gud hjälpe!


Runhällen finns på östra sidan om grusvägen på östra sidan om Älvvikssjön, vid gården Vidby.

Ristare: Hägvid (A)

Foto © Christer Hamp 2018-10-05