Sö 26

Södermanland: Ytterstene, Trosa-Vagnhärads socken


fasti * auk * hsbakR * litu * raisa * stai[n * at * si]khuat * br[u]þur sin

Faste och Ospak lät resa stenen efter Sigvat, sin broder


Runstenen står rest på östra sidan om grusvägen mellan Nystene och Ytterstene, tre km söder om Vagnhärad. Den består av fyra hopfogade delar, som tidigare legat som brostenar c:a 100 m längre söderut

Ristare: Torer

Foto © Christer Hamp 2012-09-30