Sö 262

Södermanland: Blista, Österhaninge socken


× ᛋᚢᛅᛁᚾ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾ ... ᚠᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ × ᚴᚢᚦᛅᚾ × ᛅᚢᚴ × ᛁᚠᛏᛁᛦ × ᚴᚢᚦᚠᛅᚱ ᛫

× suain × lit × risa × stin ... ... faþur × sin × kuþan × auk × iftiR × kuþfar •

Sven lät resa stenen ... sin gode fader och efter Gudvar


De äldsta uppgifterna om runstenen placerar den väster om Blista, på gränsen mellan Öster- och Västerhaninge. 1885 sattes den ihop och placerades vid infarten till Årsta slott, där den ännu står. Numera är stället golfbana, och stenen står mellan parkeringen och slottet.

Ristare: Halvdan (A)

Foto © Christer Hamp 2012-07-22