Sö 266

Södermanland: Sanda, Österhaninge socken


+ iaurun : lit : raisa : stain : at • ontuit : sun : sin : auk • at • onunt•ar + osbiarn

Jorun lät resa stenen efter Andvätt, sin son, och [efter] Anunds. Asbjörn


Runstenen står rest på tomten till Sanda gård sedan 1870-talet. Den står 50 m öster om huvudbyggnaden och kan lättast nås från vägen öster om gården. Ursprungligen stod den längre norrut, i närheten av Sö 259.

Ristare: Åsbjörn (S)

Foto © Christer Hamp 2012-05-19