Sö 268

Södermanland: Söderby, Österhaninge socken


+ hialmuiþr + raisti + stain + at * þorkut + sun sn + amuti + risti + runar +

Hjälmvid reste stenen efter Torgöt, sin son. Amunde ristade runorna.


Runstenen står rest på Söderby gård två km nordost om Handens centrum, alldeles intill ett av husen på södra sidan om gårdsplanen. Den upptäcktes 1821 i en åker och transporterades senare till gården.

Ristare: Amunde (S)

Foto © Christer Hamp 2012-05-19