Sö 270

Södermanland: Tyresta, Österhaninge socken


far(e)biarn : lit : hagua : stain : et : haulf : sun • si- : hal(t)an : hiak : runa

Farbjörn lät hugga stenen efter Håulv, sin son. Halvdan högg runorna.


Den ristade berghällen finns alldeles bakom ett bostadshus i Tyresta by i Tyrestareservatet.

Ristare: Halvdan (S)

Foto © Christer Hamp 2012-05-19