Sö 272

Södermanland: Upp-Norrby, Österhaninge socken


•• þurfa(s)tr • let • rai-- • s-aen • þena • aftiR • halftan • suna • s-n ••

Torfast lät resa denna sten efter Halvdan, sin son


Runstenen står rest på ett stort fält mellan Torfastleden och Smultronvägen i Söderby, 2,5 km norr om Handens centrum. Den upptäcktes 1915, 70 m VNV om den plats där den idag står.

Ristare: Halvdan (A)

Foto © Christer Hamp 2012-05-19