Sö 273

Södermanland: Valsta, Österhaninge socken


+ sikni(u)- + raisti + stai- -t + siR=uþr + faþur sin + siba --(o)þur

Signjut reste stenen efter Sigröd, sin fader, Sibbes broder


Runstenen står rest 25 m in på en väg som går österut mot Tjursta från Dalarövägen (väg 272). Ursprungligen stod den en bit längre österut

Ristare: Amunde (A)

Foto © Christer Hamp 2012-05-19