Sö 284

Södermanland: Botkyrka kyrka


...(u)na + bruþu : ---...

... broder ...


Stenen sitter inmurad i kyrkans norra vägg, högt upp nära taket och synlig från utsidan. Den täcks av en av kyrkans mycket få ankarslutar!

Foto © Christer Hamp 2023-05-07

Tillbaka till listan