Sö 296

Södermanland: Skälby, Grödinge socken


× oskautrR : raisti : stain : þinsi : aftiR · airnfast : mu...[uþur sin : sun · kuþi(k)]s : uk · aftiR : ulafu kunu : sina : kairþi : oskutr : kuml : þausi +

Åsgöt reste denna sten efter Ärnfast, sin morbror, Gydings son, och efter Olov, sin hustru, gjorde Åsgöt detta minnesmärke


Runstenen står på sin ursprungliga plats, 200 meter norr om Södertäljevägen (väg 225) där gamla häradsvägen gjorde en tvär krök. Gården Skälby låg tidigare ovanför runstenens plats. Olov var även ett kvinnonamn, och förkommer i andra runinskrifter.

Ristare: Åsgöt (S); Amunde (A)

Foto © Christer Hamp 2022-03-04