Sö 301

Södermanland: Ågesta bro, Huddinge socken


** þuri[R : auk] ...(u)i... ... [: s]taean ...f-- : o...-a : faþr ... **

Tore och ... sten ... fader


Det som är kvar av stenen står rest klamrad till en bergknalle vid korsningen Ågestavägen - Norråvägen - Runstensvägen. Den sägs ha sprängts sönder när den gamla stenbron byggdes på 1850-talet, och de flesta bitarna användes i brobygget. Tore och Vinjut lät också resa en sten på norra sidan om Magelungen, i våra dagars Farsta (Sö 290)

Ristare: Halvdan (A)

Foto © Christer Hamp 2014-10-26

Tillbaka till listan