Sö 303

Södermanland: Bornö, Salems socken


kuþlauh : -et raisa ... ...(i)R : þurhaR : uk frusta : su(n)... (s)ino : uk ainiutr : at : stiub sin

Gudlög lät resa stenen efter Torger och Fröste, sina söner, och Enjut efter sin styvson


Runstenen står rest i en övervuxen glänta i skogen 70 m norr om vägen på Bornö, i nässelsnår. Bilfritt strövområde med vägbom börjar c:a 3 km före runstenen.

Ristare: Åsgöt (A)

Foto © Christer Hamp 2013-07-07