Sö 304

Södermanland: Oxelby, Salems socken


× kuti ×× lit × raisa + [st]ain + þinsa × eftiR + urukiu + sun + sin +

Gute lät resa denna sten efter Orökja, sin son


Runstenen står rest i ett skogsparti några meter öster om landsvägen mitt emot avtagsvägen till Oxelby gård. Den upptäcktes 1867 av Rickard Dybeck ett trettiotal meter längre norrut och sattes ihop och restes på sin nuvarande plats 1902.

Ristare: Åsgöt (A)

Foto © Christer Hamp 2013-07-07