Sö 306

Södermanland: Söderby krog, Salems socken


...[rn :] auk · fasti : raist^u st[a]in ·· at · k(i)(l)beaurn : faþ(u)r : si(n) : [buata : þo]r[·kiai]rþ[i ··]

Björn och Faste reste stenen efter Kättilbjörn, sin fader, Torgärds make


Runstenen står i skogen ett hundratal meter nordost om korsningen Bergaholmsvägen - Söderby gårds väg, nära E4/E20. Den står på sin ursprungliga plats alldeles intill en gammal väg som idag knappt kan ens skönjas.

Foto © Christer Hamp 2020-08-26