Sö 308

Södermanland: Järnavägen, Södertälje


hulmfastr ' roþelfr ' ---u ' [ri]sta ' run[a] ' a- ... ... (i)kifast ' suni : sina ['] -iR ua(R)u * hua=str * i(n) * ybir risti

Holmfast [och] Rodälv de ristade runorna efter ... Ingefast sina söner som hade varit västerut. Men Öpir ristade.


Stenen står nu i Järnvägsparken i Södertälje. Tidigare stod den 140 meter längre söderut vid Järnavägen.

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2013-07-07

Tillbaka till listan