Sö 333

Södermanland: Ärja ödekyrka


: amuit * rsti * sina * þina * yti * suna * sina * rnulfu * aku * hrenki bruþur * sena * uarþi * uti * terebina * i * kalmarna * sutuma * furu * afu * skani ×× eski * rsti * runa * þasi ×

Amunde reste denna sten efter sin son Runulv och [efter] RIng, sin broder. [Han] blev dräpt ute i Kalmarkund, [då de] for från Skåne. Eskil ristade dessa runor


Stenen satt inmurad i kyrkväggen fram till början av 1800-talet då den togs bort för att muras in i en spis och därefter i en husgrund. 1865 kom den åter till kyrkan och ställdes på sin nuvarande plats framför ruinen.

Ristare: Äskil 1 (S)

Foto © Christer Hamp 2013-04-01

Tillbaka till listan