Sö 344

Södermanland: Kiholm, Västertälje socken


× auþbiarn × auk × sigbiarn × kuþbian × þaiR × byþr × litu × hakua × stain × þinsa × eftiR × biurn × fnþur × sin ---(a)lan

Audbjörn och Sigbjörn och Gudbjörn de bröderna lät hugga denna sten efter Björn, deras raske fader


Den här ristningen är dramatiskt placerad på ett stort stenblock sex meter över Södertäljevikens vatten vid Kiholm, norr om Södertälje. För att nå den tar man vägen norr ut från Södertälje. Vid gården Kiholm tar man till höger nedför en backe. Nere vid vattnet svänger vägen åt höger. Ta där stigen till vänster, norrut. Efter ett par hundra meter tar den slut och man får klättra de sista 400 meterna över stock och sten längs stranden tills man kommer till ristningen.
När ristningen gjordes var vattenståndet fem meter högre än nu, och den befann sig då alltså strax över vattnet, väl synlig för alla som passerade.

Ristare: Östen 1 (A)

Foto © Christer Hamp 2006-04-14

Tillbaka till listan