Sö 349

Södermanland: Lideby, Ytterjärna socken


Foto © Christer Hamp 2013-05-09