Sö 350

Södermanland: Valsta, Ytterjärna socken


ulfR : auk : igul : raistu : stain : þensa : at ur[i : fa]þur sin : kuþan : kuþ : hialb[i ·] --- hn...

Ulf och Igul reste denna sten efter Orre, sin gode fader. Gud hjälpe ...


Runstenen står nu rest i parken vid Brandalsund, 250 m nordväst om huvudbyggnaden. Det finns en skylt "Kulturminne" vid närmaste väg.

Ristare: Traen (A)

Foto © Christer Hamp 2016-05-08