Sö 352

Södermanland: Linga, Överjärna socken


ailkulfR : raisþi : stin : þansi : [at] : þurfast : mag : sin : tisa : at bruþur sia ...---u

tisa : kiarþ- eft-- ... sina

tuþruu

Helgulv reste denna sten till mine av Torfast, sin svåger, Disa till minne av sin broder
Disa gjorde efter ... sina
död


Stenen står nu på Skansen, strax öster om Röda längan. Den har även ristning på baksidan och på den nu försvunna toppen

Ristare: Traen (A)

Foto © Christer Hamp 2012-05-12