Sö 356

Södermanland: Eskilstuna


+ ku... ... + ant + hans ... ku... ... ...uk + þ(a)...
... + sum + kiara + litu + tofi + risti + runaR + a + nesbiurn + hiok + sta...

Gud och Guds moder hjälpe hans ande och de mäns (ande), som ha låtit göra (denna grav). Tove ristade runorna härpå. Näsbjörn högg stenarna.


Bilderna här visar en kopia i skala ungfär 1:3 av ett gravmonument som finns att se i Klosters kyrka i Eskilstuna. De två sidor som har runinskrift är vända mot väggarna, långsidan är helt omöjlig att se, men gavelhällens inskrift kan man skymta.
Originalet hittades vid vägarbete i Eskilstuna 1912. Det var första gången den typen av monument påträffades, och den kom därför att kallas eskilstunakista. Fram till 1993 stod originalet utställt på Historiska museet i Stockholm, men finns nu i magasin.
Tolkningen av texten ovan är enligt Södermanlands runinskrifter. Den dödes namn nämns inte i den text som bevarats, men har troligen stått att läsa på den nu försvunna lockhällen.

Ristare: Tove (S) och Näsbjörn (S)

Foto © Christer Hamp 2020-01-15