Sö 36

Södermanland: Trosa bro, Trosa-Vagnhärads socken


ᚦᚢᚱᚴᛁᛦ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚢᚱᛁ ᛫ ᚦᛅᛁᛦ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚢᛚᛅᛁᚠ ᛫ ᚠᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛅᛏ ᛫ ᛋᚢᛅᛁᚾ ᛫ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛫

þurkiR • auk • uri • þaiR • raistu • staina • at • ulaif • faþur • sin : auk : at • suain • bruþur sin •

Torger och Orre, de reste stenarna efter Olev, sin fader, och efter Sven, sin broder


Runstenen står rest vid en väg som numera är avstängd för biltrafik, i västra delen av Trostorp, någon kilometer sydost om Trosa landskyrka. Mitt emot den, på en berghäll, finns Sö 39 och 359.

Ristare: Tore 1

Foto © Christer Hamp 2015-08-16