Sö 40

Södermanland: Västerljungs kyrka


ᚼᛅᚢᚾᛂᚠᛦ ᛭ ᚱᛅᛋᛏᛁ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚴᛅᛁᛦᛘᛅᚱ ᛫ ᚠᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛭ ᚼᛅᛅ ᛫ ᛁᛦᛁᚾᛏᛅᚦᚱ ᛫ ᚯ ᛫ ᚦᛁᚢᛋᛏᛁ ᛫ ᛋᚴᛅᛘᛅᛚᛋ ᛫ ᚼᛁᛅᚴ ᛫ ᚱᚢᚾᛅᛦᚦᛅᛦᛋᛁ

haunefR + raisti • at • kaiRmar • faþur • sin + haa • iR intaþr • o • þiusti • skamals • hiak • runaR þaRsi +

Hunnäv reste efter Germar, sin fader. Han dog i Tjust. Skamhals högg dessa runor.


Runstenen står rest på kyrkogården några meter söder om kyrkan. Fram till 1959 satt den inmurad i kyrkan. Den är ristad på tre sidor, den västra sidan med runor. På en av de andra sidorna finns en avbildning av en man sittande på en stol. Den antas föreställa Gunnar i ormgropen. Det är osäkert om Tjust syftar på Tystberga eller Tjust.

Ristare: Skamhals 2 (S)

Foto © Christer Hamp 2012-09-30