Sö 46

Södermanand: Hormesta, Nykyrka socken


iskil : auk : knauþimanr : raistu : stain : þansi : at : bruþur : sin : suera : as : uarþ : tauþr * o * eklanti kuml * kiarþu : þatsi [: ki]til [s](b)[akR]

Eskil och Gnödigmand reste denna sten efter sin broder Sverre, som dog i England. Detta minnesmärke gjorde Kättil och Spak.


Runstenen står nu rest strax norr om Nykyrka kyrkogård. Ursprungligen stod den vid Hormesta gård 500 meter åt nordost, på andra sidan om väg 52.

Ristare: Stack (S); Kättil 1 (S)

Foto © Christer Hamp 2011-06-25