Sö 49

Södermanland: Ene, Stigtomta socken


þurþr : auk : tuki + raistu + stain + þansi + aftiR + bysiu ++ faþur sin ¤ han + uarþ tauþr : o kniri :

Tord och Toke reste denna sten efter Bysja, sin fader. Han dog på knarren.


Stenen står rest 4 km väster om Stigtomta samhälle, vid infarten till Ene gård, 200 m söder om väg 615. Knarren var vikingatidens transportfartyg.

Ristare: Traen (A)

Foto © Christer Hamp 2015-06-20