Sö 52

Södermanland: Märings spång, Bettna socken


Sö 52

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan  Ristningen