Sö 54

Södermanland: Bjudby, Blacksta socken


Sö 54

Foto © Christer Hamp 2007-09-30

Tillbaka till listan  Ristningen