Sö 56

Södermanland: Fyrby, Blacksta socken


Sö 56

Foto © Christer Hamp 2007-09-30

Tillbaka till listan  Ristningen