Sö 7

Södermanland: Öja, Björnlunda


· suainalti : auk : suainunkR : auk : asi : auk : gas : þau : litu : raisa : stain : at : biarn : faþur : sin : nytan : kuþ : hialbi : ant : hns auk : gus moþiR

Svenaide och Svenung och Äse och Gas, de läto resa stenen efter Björn, sin idoge fader. Gud hjälpe hans ande och Guds moder!


Runstenen står rest i skogskanten 1,5 km norr om Björnlunda kyrka. Den upphittades i fem delar omkring 1880, och den sjätte och sista delen upphittades senare.

Ristare: Öpir 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2018-10-14