Sö 8

Södermanland: Nybble, Dillnäs socken


kyla : auk : raknþruþr þaR : raistu : stain : at : uraiþ : faþur : si[n] buna auluafaR : bruþur : biarnaR : kuþ · hialbi : selu · ans

Gylla och Ragntrud, de reste stenen efter Vred, sin fader, make till Olväv, broder till Björn. Gud hjälpe hans själ!


Runstenen står rest på Nybbles gamla gårsplan, 10 km nordväst om Gnesta. Den har tidigare varit inlagd i en mur.

Ristare: Tore 1 (A)

Foto © Christer Hamp 2018-10-11