Sö 82

Södermanland: Tumbo kyrka


[+] ui--(a)n [× (b)a-]iR × (i)þrn + RftRh × fraitRn × bruþur × [is](R)n × þuþR × kRkum (×) [þulR × iuk × uln ×]

Visten [?] reste stenen efter Frösten sin broder, död i Grekland. Tule högg runorna


Stenen står på insidan av kyrkogårdsmuren intill ingången. Den låg tidigare under trätröskeln vid ingången från vapenhuset till kyrkan. Den togs ut 1930 och restes på sin nuvarande plats. Djuret i mitten har motsvarigheter på andra håll i norra Södermanland, i Skåne och i England.

Ristare: Tule (S), ev. samma som gjort Vs 4

Foto © Christer Hamp 2007-05-31

Tillbaka till listan