Sö 90

Södermanland: Lövhulta, Hammarby socken


: atuitr : raisti : stein ... at : aisi : faþur : sin : þrutaR : þiakn :

Andvätt reste denna sten efter Est, sin fader, en dugande man


Runstenen står rest på en kulle på västra sidan om Mälarvägen (väg 953), 6 km nordost om Eskilstuna. Den hittades i en åker 1888 och sprängdes sönder i sex delar då den ansågs vara ett hinder för jordbruket. Den sammanfogades senare och 1961 restes den vid en kulle intill vägen. I samband med bygge av cykelväg 2018 renoverades stenen och restes några meter från sin tidigare plats.

Ristare: Traen (A)

Foto © Christer Hamp 2023-10-18