Sö 92

Södermanland: Husby kyrkogård, Husby-Rekarne socken


... * lit * raisa * st... ... rysu * br(o)... * sin * ha... ... austr * bali * ..

... lät resa stenen [efter] Rysja (?), sin broder. Han [dog] österut. Balle ...


Runstenen står rest på kyrkogården innanför södra kyrkogårdsporten. Framsidan är helt täckt med ornamentik i relief, och runorna är huggna längs stenens kant.

Ristare: Balle (S)

Foto © Christer Hamp 2013-03-31