Sö ATA5501/52

Södermanland: Vadsbro kyrka


Foto © Christer Hamp 2016-08-21