Sö FV 1959;262

Södermanland: Lövhagen, Österhaninge socken


· a-þkuþr · auk · arkir · li-u · raisa ...a ...ai... ...-... ...---t · b...þu- -in

Ödgunn [?] och Arngärd lät resa [denna sten efter] ... sin broder


Runstenen står rest i backen på östra sidan om Kalvsviksvägen, 700 m norr om Österhaningevägen. Den grävdes upp 1956, men runorna syntes först 1957 efter kraftiga regn. Ristningen är skadad genom vittring och svårläst.

Foto © Christer Hamp 2020-08-02