Sö NOR 2003;21

Södermanland: Snäckstavik, Grödinge socken


... ...u : br- ...

... lät göra bro ...


Detta fragment av en runsten påträffades 2002 på botten av Björkstaån vid en nu nedrasad bro. Fragmentet förvaras nu i Grödinge hembygdsgård i Vårsta (ej att förväxla med Grödinge bygdegård), intill planket norr om Vasastugan.

Foto © Christer Hamp 2023-05-27