U 103

Uppland: Ytterby, Sollentuna socken


* suin * uk * kiti[lm](u)[t]r * u[k] * (i)rin[m]utr * þi[R] * (l)[i]tu * r[i]sa * (s)tin * þina * e(f)tiR * ti(þ)(k)uma * faþur sin

Sven och Kättilmund och Ärinmund de lät resa denna sten efter Tidkume, sin fader


Stenen står vid Sollentunaholm, längst ut mot vattnet. Den hittades omkring 1870 i en åker vid Ytterby omkring 2 km väster om Sollentunaholm, där den restes 1922

Foto © Christer Hamp 2021-08-15

Tillbaka till listan